Termeni si Conditii

Utilizatorii care utilizează Serviciile oferite de Woot.ro declară că știu și acceptă acești termeni și condiții generale.

Titular al Woot.ro și al serviciilor oferite:

Sezelia Com SRL
Intrarea Patinoarului 7, bloc PM50, sc. 3, et. 7, ap. 124, sector 3, c.p. 030355
Bucuresti, Romania

CUI / TVA: 37943223
Capital social vărsat: 200 RON

Adresa de email a titularului: contact@woot.ro

Introducere

Informații despre Woot.ro

Woot.ro oferă utilizatorului un instrument de transport eficient și sigur (în România și în străinătate). Platforma oferă utilizatorilor informații clare și actualizate privind costurile, timpul și metodele de expediere de către diferiții transportatori. Utilizatorul poate naviga prin opțiunile propuse, verifică costurile, timpul de livrare și metodele și, în final, selectează transportatorul care corespunde mai bine nevoilor sale. Odată ce au fost introduse detaliile expedierii, Woot.ro are grijă de restul: contacteaza transportatorul, incheie contractul de transport și urmeaza toate fazele expedierii, de la colectarea mărfurilor până la livrarea finală către destinatar.

Prezentul document

Acest document constituie un acord legal între dvs., în calitate de Utilizator, și compania care administrează Woot.ro și care intermediaza utilizarea de către dvs. a site-ului și, în orice caz, utilizarea serviciilor furnizate. "Acord legal" înseamnă că termenii unui astfel de acord, o dată acceptat de Utilizator, sunt obligatorii pentru acesta din urmă.

Pentru simplitate, "Utilizatorul", "tu", “tine”, "dvs." și termeni similari, atât în singular, cât și în plural, se referă la tine, Utilizatorul. "Noi", "termenii noștri" și termenii similari se referă la compania care deține și operează Woot.ro. "Woot.ro" se referă la acest site și / sau aplicație. "Contract" se referă la acest document, modificat din când în când. Contractul se încheie în limba română. Alte definiții pot fi găsite în secțiunea "Definiții" la sfârșitul prezentului acord.

Inregistrare

Pentru a utiliza Serviciul sau o parte a acestuia, utilizatorii trebuie să se înregistreze prin furnizarea, într-un mod adevarat și complet, a tuturor datelor solicitate în formularul de înregistrare relativ și să accepte politica de confidențialitate și prezentele condițiile generale.

Utilizatorul are datoria de a se ingriji și de a păstra confidențialitatea datelor sale de acces. Se înțelege că, în niciun caz, Titularul nu poate fi tras la răspundere în cazul pierderii, diseminării, furtului sau utilizării neautorizate de către terți, sub orice titlu, a datelor de acces ale Utilizatorilor.

Dezactivarea și ștergerea contului de utilizator

Utilizatorii înregistrați își pot dezactiva propriile conturi, pot solicita anularea sau intreruperea utilizarii Serviciului în orice moment, prin interfața Woot.ro sau prin contactarea directă a Titularului .
Titularul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a închide contul utilizatorului în orice moment și fără notificare, dacă consideră că:

* Utilizatorul a încălcat Contractul;
* accesul sau utilizarea Serviciului ar putea provoca daune Titularului , altor Utilizatori sau terților;
* utilizarea de către utilizator a Woot.ro poate duce la încălcarea legilor sau reglementărilor aplicabile;
* în cazul investigațiilor efectuate în urma acțiunilor în justiție sau in cazul implicarii Organelor de Lege.

Serviciul de transport oferit de Woot.ro

Contract de livrare

Acceptarea acestor Termeni presupune încheierea unui Contract de transport care autorizează Proprietarul să contacteze Transportatorul și să încheie, în nume propriu și în numele Utilizatorului, un Contract de transport pentru livrarea bunurilor.
Următoarele condiții generale se aplică tuturor sarcinilor încredințate Titularului, în calitate de Operator. Sarcinile se presupune că respectă condițiile stabilite de Transportator, ale carui servicii trebuie să fie solicitate de către Operator în numele principalului său mandant și în virtutea mandatului primit.

Obligațiile Operatorului

Operatorul, in calitate de mandatar, este obligat să stipuleze împreună cu Transportatorul ales de Utilizator un Contract de transport pentru expedierea mărfurilor.
Operatorul îndeplinește mandatul încredințat în interesul principalului mandant și adoptă, în îndeplinirea obligațiilor sale, diligența unui bun tată de familie.

Obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul se obligă să furnizeze toate informațiile solicitate de către Forwarder într-un mod corect și corect prin interfața Woot.ro. Utilizatorul este obligat să indice cu exactitate și cu veridicitate:

* propriile date personale;
* conținutul expedierii;
* adresa completă a destinatarului;
* greutatea și dimensiunile mărfurilor  care fac obiectul expedierii

De asemenea, utilizatorul trebuie să împacheteze bunurile într-o manieră adecvată pentru a le proteja de riscurile obișnuite de transport, inclusiv procesele de sortare aferente.
În cazul în care, ca urmare a unor informații incorecte și / sau inexacte, ambalarea necorespunzătoare sau alte omisiuni imputabile Utilizatorului conform acestui Contract, Operatorul suferă daune de orice fel și domeniu de aplicare, Utilizatorul se angajeaza sa despagubeasca Operatorul  si sa il exonereze pe acesta din urma de orice prejudiciu suferit.
De asemenea, Utilizatorul se obliga să nu inainteze Operatorului nicio cerere de expediere care ar putea încălca în vreun fel  legislatia la nivel național și / sau internațional, inclusiv cu privire la siguranța transporturilor, exonerand Operatorul de orice consecințe prejudicioase care ar putea deriva din aceasta.

Responsabilitatea pentru serviciile de transport

Acest Contract de expediere acordă Titularului  dreptul de a incheia, în nume propriu și în numele Utilizatorului, un Contract de transport cu Transportatorul selectat în timpul utilizarii woot.ro .
Serviciile aferente Contractului de transport sunt furnizate direct de către Operator, în condițiile definite de acesta și în responsabilitatea sa deplină și exclusivă.
Ca urmare, Titularul nu poate fi considerat responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale impuse Transportatorului, nici Utilizatorul are dreptul de a formula, împotriva companiei de transporturi, orice cerere de daune-interese pentru nerespectarea timpilor de livrare, daunele și / sau pierderea totală sau parțială a bunurilor expediate.
În consecinta, dreptul utilizatorului de a acționa în mod direct împotriva Utilizatorului nepermis nu rămâne afectat. În acest scop, utilizatorul este invitat să consulte textul contractului de transport încheiat de către prestator sau condițiile generale ale serviciului de transport furnizat de transportatorul desemnat.
În orice caz, Expeditorul se angajează, la cererea Expeditorului, să pună la dispoziția acestuia un exemplar al contractului de transport, precum și să îi furnizeze orice informații suplimentare utile pentru protejarea drepturilor sale.

Dispoziții privind bunurile

Bunuri periculoase

Expeditorul își rezervă dreptul de a refuza ordinele în ceea ce privește mărfurile care, la discretia sa, le consideră periculoase, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cele specificate în Instrucțiunile tehnice ale Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), în reglementarea mărfurilor periculoase Asociația internaţională de Transport aerian (IATA), codul internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG), Acordul european internațional privind transportul internațional de mărfuri periculoase (ADR), sau orice alte norme naționale sau internaționale aplicabile transportului de mărfuri periculoase (ADR) sau în orice altă legislație națională sau internațională aplicabilă transportului de mărfuri periculoase.

Comenzi interzise

În orice caz, expedierea produselor enumerate în documentul corespunzător întocmit de Woot.ro nu poate fi indeplinita.
De asemenea, este interzisă trimiterea obiectelor prețioase cuprinse într-o anumită secțiune a documentului menționat în paragraful anterior. În cazul în care, din orice motiv și / sau cauză, se va intampla expedierea va fi efectuată pe riscul exclusiv al Utilizatorului.

Utilizarea nu este permisă

Serviciul trebuie utilizat în conformitate cu Termenii.

Utilizatorii nu pot:

• Inginer invers, decompilați, dezasamblați, modificați sau creați lucrări derivate bazate pe Woot.ro sau orice parte a acestuia;
• eludarea sistemelor IT utilizate de Woot.ro sau de licențiatorii săi pentru a proteja conținutul accesibil prin intermediul acestuia;
• copia, stoca, modifica în orice fel conținutul oferit de Woot.ro;
• utiliza orice aplicație robot, spider, program de căutare și / sau de recuperare a site-ului sau orice alt dispozitiv, proces sau mijloace automate de accesare, recuperare, fragmentare sau indexare a oricărei porțiuni a Woot.ro sau a conținutului său;
• inchiria, sau sub-inchiria serviciile oferite de Woot.ro;
• defaima, ofensa, hartui, adopta practici amenințătoare, ameninta sau a incalca în alt fel drepturile altora;
• disemina sau publica conținuturi ilegale, obscene, nelegitime, defăimătoare sau inadecvate;
• intra în mod ilegal în posesia contului folosit de alt Utilizator;
• să înregistreze sau să utilizeze Serviciul pentru a aborda Utilizatorii pentru a promova, a vinde sau a face publicitate în orice fel orice fel de produse sau servicii prin woot.ro;
• sa utilizeze woot.ro în orice alt mod necorespunzător care încalcă Termenii.
• să trimită în mod ilicit sau altfel contrar regulilor imperative, drepturilor de proprietate industrială sau drepturilor de proprietate intelectuală și drepturilor terților;