NOU! Platforma dedicata clientilor business Acceseaza

Termeni si conditii transport Sameday

1. Introducere 

 • Prezentele conditii generale reprezinta clauzele care definesc baza si continutul tuturor raporturilor contractuale dintre Sameday Courier si clientii care le remit in vederea transportarii colete, documente si plicuri, cu aplicabilitate generala, inclusiv asupra si in legatura cu orice terte persoane care ar avea interes in legatura cu transportul respectiv.
 • Prin “Sameday Courier” se intelege orice membru al retelei Sameday Courier, inclusiv orice subcontractor al Sameday Courier, contractat in vederea indeplinirii serviciilor de transport, clientul exprimandu-si acordul prin prezentele conditii ca orice serviciu contractat sa poata fi subcontractat.
 • Clientul este de acors ca prezentele clauze se aplica atat in situtia in care nu se incheie un contract de transport special, cat si in situatia in care se incheie un contract special, in acest din urma caz clauzele negociate inscrise in contractul special avand prioritate, daca se constata derogari de la prezentele conditii.
 • "Trimitere" reprezinta toate documentele sau coletele care calatoresc pe o singura foaie de expeditie (AWB) si care pot fi transportate prin orice mijloace alese de Sameday Courier.
 • "Conventia de la Varsovia" inseamna (i) Conventia pentru unificarea anumitor norme legate de transportul aerian international, semnata la Vartovia la 12 octombrie 1929 sau (ii) acea Conventie amendata sau completata de orice protocol sau conventie suplimentara sau (iii) Conventia de la Montreal din 1999, fiecare aplicandu-se dupa caz.) Fara a se tine seama de orice clauza in opozitie, transportul international rutier poate fi supus prevederilor Conventiei asupra contractului pentru transportul international rutier de bunuri, semnat la Geneva la 19 mai 1956 ("Conventia CMR").


2. Aria de cuprindere a serviciilor

 • Exceptand cazurile in care se incheie acorduri pentru servicii speciale, serviciile furnizate de Sameday Courier se limiteaza la preluarea, transportarea si livrarea trimiterii. Expeditorul recunoaste faptul ca trimiterile vor fi cumulate cu cele ale altor expeditori in vederea realizarii transportului, cu exceptia cazurilor in care transportul este dedicat si ca Sameday Courier nu monitorizeaza operatiile de intrare si de iesire ale fiecaror trimiteri la toate centrele de tranzit.
 • Sameday Courier isi rezerva dreptul de a refuza in mod neconditionat transportul oricarui colet, care ii este prezentat pentru transport.


3. Conditii de transport

a. Expeditorul este de acord ca Trimiterea poate fi considerata inacceptabila daca:

i. Trimiterea are ca obiect materiale si/sau obiecte periculoase, articole interzise sau restrictionate de catre IATA (International Air Transportation Association), ICAO (International Civil Aviation Organisation) sau orice departament guvernamental competent sau alte organizatii relevante;

ii. Nu se depune declaratia vamala atunci cand este ceruta de reglementarile vamale aplicabile; sau Sameday Courier decide ca nu poate transporta un articol in conditii de siguranta si de legalitate (astfel de articole includ, dar nu se limiteaza la: animale, lingouri de metale pretioase, valuta, instrumente de plata negociabile sub forma la purtator, metale si pietre pretioase, arme de foc, parti ale acestora si munitie, ramasite umane, pornografie si narcotice/medicamente ilegale).


b. Vor fi acceptate pentru expediere coletele cu urmatoarele dimensiuni si greutati:

 • Greutate maxima: 31.5 kg
 • Lungime maxima: 175 cm
 • Circumferinta + lungime maxima: 300 cm
 • (circumferinta = 2 x inaltime + 2 x latime)


c. Clientul este unic raspunzator pentru asigurarea ambalarii adecvate interioare si exterioare si marcarea/etichetarea corecta, completa si lizibila a coletelor. Transportul impune ambalarea astfel incat marfurile vor fi suficient protejate fata de: manipularea cauzata inclusiv de echipamentele de sortare automata, conditii climatice variate unde este cazul, si manipulare mecanica. (inaltime minima de cadere in diagonala de la 80 cm). Este obligatoriu sa nu fie posibil accesul la continuturile coletelor fara a lasa urme.

d. Trimiterile nu pot fi livrate la casute postale sau coduri postale. Trimiterile sunt livrate la adresa Destinatarului comunicata de Expeditor, iar Sameday Courier poate sa livreze destinatarului precizat in AWB sau oricarei alte persoane care se considera ca are autoritatea sa accepte livrarea coletului in numele destinatarului ( precum persoane de la aceeasi adresa cu a destinatarului sau vecini ai destinatarului). Sameday Courier poate sa utilizeze un dispozitiv electronic pentru a obtine dovada livarii, iar expeditorul este de acord sa nu aiba obiectii la folosirea de catre Sameday Courier a unei copii imprimate dupa aceasta ca dovada strict bruta ca informatiile in cauza sunt obtinute si stocate in forma electronica.

e. Trimiterile la adrese cu o zona de primire centrala vor fi livrate la zona respectiva. Daca Destinatarul refuza livrarea sau plata pentru livrare, sau daca Trimiterea este considerata a fi inacceptabila sau Destinatarul nu poate fi identificat sau localizat in mod rezonabil, Sameday Courier va face eforturi rezonabile pentru returnarea Trimiterii la Expeditor pe cheltuiala Expeditorului, in caz contrar Trimiterea poate fi eliberata, aruncata sau vanduta de Sameday Courier fara vreo raspundere de vreun fel fata de Expeditor sau altcineva, din suma incasata se scad tarifele de servicii si costuri administrative aferente, iar suma ramasa din vanzare va fi returnata Expeditorului.

f. Bunurile perisabile si cele sensibile la temperatura vor fi transportate numai prin intermediul serviciilor dedicate.

g. Sameday Courier are dreptul sa deschida si sa inspecteze o Trimitere fara avizarea prealabila a Expeditorului, in cazul in care exista suspiciuni cu privire la continutul acesteia.

h. in cazul in care expeditorul preda la Sameday Courier un colet care nu respecta oricare dintre restrictiile sau conditiile din paragrafele de mai sus, fara acordul scris si expres al Sameday Courier, Sameday Courier nu va suporta nici un fel de pierdere, oricum ar rezulta,pe care expeditorul ar putea-o suferi in legatura cu transportul unui astfel de colet de catre Sameday Courier (indiferent daca acea incalcare a cauzat sau a contribuit la pierderea respectiva si indiferent de orice neglijenta, cu exceptia intentiei,a Sameday Courier sau de orice neglijenta, incluzand intentia angajatilor, contractorilor sau reprezentantilor sai), iar daca Sameday Courier suspenda transportul datorita unui motiv permis de aceste conditii, expeditorul nu va fi indreptatit la nici o restituire a cheltuielilor de transport platite. Sameday Courier poate ridica pretentii in legatura cu o astfel de incalcare.

i. Timpii de livrare nu sunt garantati, dar Sameday Courier va depune toate eforturile rezonabile pentru a livra trimiterea conforma programelor de livrare obisnuite. Sameday Courier nu este raspunzator pentru pagube sau pierderi cauzate de intarzieri.

j. Sameday Courier nu-si asuma nicio raspundere cu privire la deteriorarea sau distrugerea obiectelor fragile sau de mare valoare, chiar daca acestea au fost etichetate corespunzator.

k. Sameday Courier nu-si asuma nico raspundere cu privire la existenta, corectitudinea si conformitatea cu legea a oricaror documente/certificate de transport, orice masuri luate de oricare dintre organele abilitate a efectua controale si verificari fiind imputabile expeditorului.

l. Sameday Courier nu poate fi tinut in niciun caz raspunzator pentru nicio dauna indirecta survenita in urma oricarei neglijente.

m. Atunci cand serviciul presupune un transport aerian care implica o destinatie sau o oprire finala in afara Romaniei, se poate aplica Conventia de la Varsovia, care guverneaza si in majoritatea cazurilor limiteaza raspunderea transportatorilor pentru pierderea, deteriorarea sau intarzierea incarcaturii.

4. Intreruperea serviciilor

 

 • Daca Sameday Courier nu reuseste sa inceapa sau sa continue transportul coletului expeditorului dintr-un motiv care nu ii este imputabil, nu se va considera ca Sameday Courier incalca contractul cu expeditorul, dar Sameday Courier va lua toate masurile rezonabile pentru a incepe sau a continua tranportul. Exemple de evenimente care nu se pot imputa Sameday Courier sunt intreruperea transportului aerian, sau rutier datorita conditiilor de vreme nefavorabila, incendii, inundatii, razboi, ostilitati, dezordine publica, actiuni ale guvernului sau ale altor autoritati (inclusiv, dar fara limitare la, autoritatea vamala) si conflicte sau sarcini de munca ce afecteaza Sameday Courier sau o alta parte.


5. Plata serviciilor

 • Cu exceptia cazurilor in care exista prevederi contractuale speciale contrare, plata serviciilor se va efectua in conformitate cu lista de preturi actuala a furnizorului de servicii. Se vor aplica tarifele valide in ziua plasarii comenzii de expediere.
 • Tarifele de transport ala Sameday Courier sunt calculate in functie de cea ma mare valoare dintre greutatea reala si volum, si orice trimitere poate fi recantarita si remasurata de catre Sameday Courier pentru a confirma acest calcul.


6. Raspunderea

 1. In situatiile in care se aplica Conventiile de la Varsovia sau CMR sau alte legi nationale care implementeaza sau adopta aceste` conventii (denumite in continuare Regulile Conventiilor) sau cand (si in masura in care) se aplica alte legi nationale obligatorii, raspunderea Sameday Courier este guvernata desi va fi limitata conform prevederilor stipulate in normele aplicabile.
 2. Sameday Courier răspunde pentru trimiterile poștale interne și internaționale, după cum urmează:
  • în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
   • cu întreaga valoare declarată/ valoarea asigurată pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu de ramburs;
   • cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;
   • cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs.
  • în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare:
   • cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
   • cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
   • în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii poștale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.
 3. Cu exceptia cazurilor in care Regulile Conventiilor sau alte legi nationale obligatorii impun alte cerinte, Sameday Courier nu va accepta raspunderea pentru pierderi strict economice, precum costurile unor mijloace de transport alternative, pierderea de profituri, pierderea de oportunitati de afaceri sau pierderea de venit rezultata din pierderea posibilitatii de utilizare, care rezulta in urma oricarei pierderi, deteriorari sau intarzieri ale unei trimiteri sau colet, chiar daca a fost declarata sau nu o valoare in legatura cu trimiterea.
 4. Sameday Courier nu va fi raspunzatoare pentru nici o deteriorare sau pierdere a ambalajului.


7. Procedura in caz de reclamatii - Prescriptia

 • In situatia in care beneficiarul are nemultumiri referitoare la transport, trebuie sa faca o reclamatie scrisa, transmisa prin fax sau postal (etc) in termen de 3 zile de la data efectuarii de catre Prestator a serviciului considerat deficitar. Reclamatia trebuie sa cuprinda cu exactitate deficientele constate ale serviciului, pierderile, distrugerile sau intarzierile reclamate, urmind a se face verificari. Orice reclamatie adresata Prestatorului peste acest termen nu mai poate fi luata in consideratie. De asemenea, in situatia in care destinatarul a acceptat trimiterea fara a face nicio mentiune pe documentul de primire, se prezuma ca trimiterea s-a realizat in bune conditii.reclamatiile pot fi acceptate doar pentru trimiterile achitate, expeditorul neputand retine nicio suma din pretul datorat pentru serviciul solicitat , cu niciun titlu.
 • In vederea efectuarii de verificari, expeditorul trebuie sa puna la dispozitia Sameday Courier documentele de transport, ambalajul original si obiectul trimiterii.
 • In cazul in care se constata ca reclamatia este corecta, beneficiarul nu va plati serviciul constatat deficitar, dar ramine obligat pentru celelalte servicii.
 • Termenul de prescriptie al oricarei plangeri este termenul de drept comun de 1 an.


8. Acordul intergral si clauze de salvgardare

 • Intentia Sameday Courier este ca toti termenii contractului intre Sameday Courier si expeditor sa fie continuti in acest document. Daca expeditorul doreste sa se bazase pe orice modificare a acestor termeni, trebuie sa se asigure ca aceasta este consemnata in scris si semnata de expeditor si in numele Sameday Courier inainte ca trimiterea sa fie accesptata pentru transport de catre Sameday Courier.